Privacyverklaring

Privacyverklaring:

Dit is de privacyverklaring van Watersportvereniging Noord-Beveland gevestigd te Colijnsplaat (Gemeente Noord-Beveland), inschrijving KvK 40309952. Hierna te noemen "de vereniging".

Wij vinden het belangrijk dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze verklaring zetten wij uiteen welke persoonsgegevens wij van u hebben, hoe wij daar mee omgaan en welke rechten u heeft om deze in te zien en te laten wijzigen of verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Bij aanvraag voor lidmaatschap en ligplaats geeft u ons de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voorletters
 • Adres, postcode, woonplaats en land
 • Uw nationaliteit en beroep
 • Telefoon en email adressen
 • Geboortedatum

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

 • Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst met de vereniging
 • Het verzenden van facturen, documenten en vergaderstukken van de vereniging
 • Om u te kunnen contacten bij calamiteiten
 • Melding te doen van uw lidmaatschap bij het Watersportverbond
 • Het uitvoeren van onze administratie en de bijbehorende wettelijke verplichtingen

 

Hoelang bewaren wij de gegevens?

 • Zolang u lid bent van de vereniging
 • Na opzegging lidmaatschap nog 7 jaar vanwege de financiële administratie
 • Na deze termijn bewaren wij uw adresgegevens om u eventueel nog te benaderen voor een reünie of andere bijzondere gebeurtenissen, de vereniging aangaande, zolang u de toestemming voor bewaren niet hebt ingetrokken.

 

Met wie delen wij deze gegevens?

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging geen gegevens aan derden, behoudens gevallen waarbij dit noodzakelijk is voor de lidmaatschapsovereenkomst met de vereniging:

 • Het Watersportverbond
 • Overheden via onze administratieve verplichtingen

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging met u in overleg treden betreffende de mogelijkheid tot continuering van uw lidmaatschap en vervolgens deze verwijdering doorgeven aan de organisaties die betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Website en nieuwsbrieven

Via onze website kan u zich inschrijven voor evenementen van de vereniging. Bij inschrijving gaat u akkoord met de verwerking van de gevraagde gegevens behorende bij het evenement. Voor ontvangst van onze nieuwsbrief moet u zichzelf actief inschrijven met naam en emailadres via de website waarna u de nieuwsbrieven in het aangegeven emailadres ontvangt. Bij iedere nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid voor uitschrijven en verwijderen van de gegevens.

Minderjarigen

Indien minderjarigen zich willen registreren moet daar expliciete toestemming van ouder of voogd bij worden overlegd.

Wijziging van het privacy beleid

De vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. De meest recente versie van onze privacyverklaring zal altijd opgenomen zijn in onze publicaties.

Contactgegevens inzake verwerking persoonsgegevens:

W.s.v. Noord-Beveland, Jachthavenweg 3, 4486 CZ Colijnsplaat

Telefoon: +31-113-695762  Email: havenkantoor@wsvnb.nl

 

Meer informatie
 • Vereniging
 • Home
 • Passanten
 • Home2
Nieuwsberichten
woensdag, 11 mei 2022 - om 11:16 Zeelandbrug gestremd 24 & 25 mei
maandag, 2 mei 2022 - om 19:27 Het is al weer bijna ......

Services

© 2022 Watersportvereniging Noord-Beveland Colijnsplaat | Webdesign & Realisatie: VisieCom