Wedstrijden

Goofies race

Goofies Race informatie

De Goofies Race wordt vanuit Colijnsplaat gezeild, op de eerste zaterdagen van de maanden oktober tot en met april. Deze winterwedstrijden ontstonden in 1984 en werden oorspronkelijk georganiseerd door twee zeilers, beiden met de voornaam Goof.

Na een aanpassing aan één van hun van oorsprong identieke schepen, besloten ze te zien wat het effect daarvan was tijdens maandelijkse wedstrijden in de winter. Daarmee was de Goofies Race geboren. De Goofies zijn wedstrijden met een informeel karakter, waarbij het plezier voorop staat. In de loop van de jaren groeide het aantal deelnemers tot een zeilevenement van formaat.

 

Schema Goofies Race

Het schema op de wedstrijddag is globaal als volgt:

Inschrijven:  

vóór de zaterdag van de wedstrijd online inschrijven middels de link "INSCHRIJVEN".

11.00 uur:

briefing in de Yachtclub : de baan voor de verschillende klassen wordt dan bekend gemaakt.

12.00 uur:

start op de Oosterschelde vanuit de jachthaven van Colijnsplaat
       12.00 uur: Start ORC A
       12.10 uur: Start ORC B
       12.20 uur: Start ONG A
       12.30 uur: Start ONG B

 

Uitslagen Goofies Races

Uitslagen van de gevaren Goofies Races kunt u vinden met onderstaande link:

                ☞   UITSLAGEN   

Inschrijven deelname Goofies

U kunt inschrijven door op onderstaande blauwe link te klikken.

             ☞  INSCHRIJVEN  

Voorwaarden deelname Goofies

Alle deelnemers worden geacht Goofies vriendschap te tonen.
Gezien het karakter van de Goofie's wedstrijden, bestaat er geen mogelijkheid tot het indienen van protesten tegen: mededeelnemers, banen, Start/Finish Commissie, het weer en de Goofies

Verklaring van de verantwoordelijke persoon aan boord (de schipper):

    Uitsluitend de schipper (verder hij/zij) bepaalt of het schip de haven uitvaart en/of deelneemt aan de wedstrijd(en) en uitsluitend hij/zij is verantwoordelijk voor de veiligheid van schip en bemanning.

    Hij/zij verklaart zich te onderwerpen aan de regels van de vaart, voor wedstrijdzeilen en alle andere voorschriften van dit evenement. Voorts verklaart hij/zij geheel voor eigen risico deel te nemen.

    Hij/zij beseft dat wedstrijdvaren onder winterse omstandigheden en/of bij harde of stormachtige wind bijzondere eisen stelt aan schip, schipper, bemanning en uitrusting.

    Hij/zij verklaart dat hij/zij zelf, het schip en de bemanning, als hij/zij aan de wedstrijden meedoet, aan deze bijzondere eisen voldoen.

    Hij/zij beseft en aanvaardt, mede namens zijn bemanning dat organisatoren, de wedstrijdleiding, hun medewerkers en hun sponsors niet aansprakelijk zijn voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan de boot, de schipper en de opvarenden, het overlijden van personen inbegrepen, of aan derden, alsmede de aan boord zijnde goederen, die direct of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan en evenmin aansprakelijkheid aanvaarden bij calamiteiten.

    Hij/zij vrijwaart de organisatoren, de wedstrijdleiding en hun medewerkers van eventuele aanspraken van zijn/haar bemanning op dit punt.

    Hij/zij verklaart dat hij/zij een geldige en toereikende verzekering heeft die afdoende dekking biedt aan schip, opvarenden en derden tijdens zeilen en wedstrijdzeilen.

    Hij/zij verklaart mede namens zijn bemanningsleden dat hij/zij, kennis heeft genomen van de “Goofies 10 geboden” en de bijzondere regels i.v.m. Corona maatregelen en deze te aanvaarden.

© 2024 Watersportvereniging Noord-Beveland Colijnsplaat | Webdesign & Realisatie: VisieCom