wedstrijden privacystatement

wedstrijdprivacy

 PRIVACYSTATEMENT WEDSTRIJDEN W.s.v Noord-Beveland

 W.s.v. Noord-Beveland verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante privacy wet- en regelgeving.

Inschrijving en organisatie

Om de deelname aan een wedstrijd mogelijk te maken (de deelnameovereenkomst uit te voeren) verwerkt W.s.v. Noord-Beveland van de deelnemers:

 • voor- en achternaam
 • licentienummer
 • e-mailadres en telefoonnummer
 • bootnaam en klasse
 • zeilnummer

 

Deze gegevens worden verwerkt om personen als deelnemers te registreren, om de wedstrijdindeling te maken, te communiceren over deelname aan de wedstrijd, inschrijvingsgeld te innen en andere voorkomende activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn in verband met de organisatie van de wedstrijd. W.s.v. Noord-Beveland bewaart deze gegevens 1 jaar.

Wedstrijduitslagen/deelnemerslijsten/protestmededelingen

Ook verwerkt W.s.v. Noord-Beveland in verband met de organisatie van de wedstrijd en uitvoering van de deelnameovereenkomst, de bovengenoemde overzichten. In deze overzichten zijn opgenomen:

 • de deelnemers
 • de protesten
 • de resultaten
 • informatie over de locatie en datum van de wedstrijd
 • de wedstrijdcategorie
 • voor- en achternamen van de deelnemers exclusief bemanning
 • licentienummer
 • bootnaam en klasse
 • zeilnummer

 

.W.s.v. Noord-Beveland bewaart deze gegevens 1 jaar. Na afloop van deze termijn worden de wedstrijduitslagen vanwege de historische en statistische waarde daarvan gearchiveerd.

Publicatie van wedstrijduitslagen

Wedstrijduitslagen worden in verband met de organisatie van de wedstrijd gedeeld met de deelnemers.  De wedstrijduitslagen worden ook openbaar gedeeld en gepubliceerd via www.wsvnb.nl .  W.s.v. Noord-Beveland heeft hierbij een gerechtvaardigd belang wegens het publiciteitsbelang voor de zeilers, teams en sponsoren en de promotie van de watersport in het algemeen. Heeft u bezwaar tegen openbare publicatie? Dan kunt u dat gemotiveerd kenbaar maken door een bericht te sturen aan wedstrijdcommissie@wsvnb.nl

Beeldmateriaal

Tijdens wedstrijden kan beeldmateriaal (foto’s en video’s) worden gemaakt. Beeldmateriaal met nieuws- en/of promotiewaarde wordt op grond van een gerechtvaardigd belang van W.s.v. Noord-Beveland dat is gelegen in de promotie van het wedstrijdevenement, de organisatie en de watersport in het algemeen, gepubliceerd op www.wsvnb.nl.

Heeft u bezwaar tegen openbare publicatie? Dan kunt u dat gemotiveerd kenbaar maken door een bericht te sturen aan wedstrijdcommissie@wsvnb.nl.

Beeldmateriaal van kinderen en beeldmateriaal binnen de amateursport zonder nieuws- en/of promotiewaarde wordt in beginsel enkel intern met de deelnemers gedeeld. Openbare publicatie vindt dan enkel plaats met toestemming van de deelnemer of diens ouder(s)/verzorger(s).

W.s.v. Noord-Beveland bewaart deze gegevens 1 jaar. Na afloop van deze termijn wordt beeldmateriaal met historische en statistische waarde gearchiveerd.

Derden

W.s.v. Noord-Beveland maakt gebruik van wedstrijdleiders om wedstrijdgegevens te verwerken. Deze gebruiken de data niet voor eigen doeleinden en zijn verplicht om de gegevens zorgvuldig te beveiligen en verwerken.

Ook worden de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de deelnemerslijsten om de wedstrijd te kunnen organiseren (om de deelnameovereenkomst uit te voeren) met het Watersportverbond gedeeld zodat de geldigheid van de benodigde licenties kan worden gecontroleerd.

Beveiliging

W.s.v.Noord-Beveland heeft alle passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Zo is autorisatiebeleid aanwezig en is het netwerk waarbinnen de gegevens worden verwerkt beveiligd volgens de actuele beveiligingsstandaarden. Verder worden medewerkers en vrijwilligers getraind om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens en wordt het privacy beleid periodiek geëvalueerd.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, om eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan ons vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u contact opnemen met wedstijdcommissie@wsvnb.nl.

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan eerst contact op met ons via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 • Vereniging
 • Passanten
 • Evenementen
Nieuwsberichten
dinsdag, 6 december 2022 - om 08:31 Yachtclub nieuws
maandag, 28 november 2022 - om 08:20 Winter kou komt in zicht
maandag, 24 oktober 2022 - om 10:39 Leden koken voor leden , 26 november 2022

Services

© 2022 Watersportvereniging Noord-Beveland Colijnsplaat | Webdesign & Realisatie: VisieCom