Bestuur

Het bestuur van Watersportvereniging Noord-Beveland bestaat uit zes leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Alle bestuursleden hebben een taak die gekoppeld is aan een verenigingsonderdeel.

In het voorjaar en najaar nodigt het bestuur alle leden van de vereniging uit om mee te beslissen over de koers van de vereniging. In deze algemene leden vergadering (ALV) doet de voorzitter namens het bestuur verslag van de activiteiten en worden voorstellen gedaan voor de komende periode. De besluitvorming in de ledenvergaderingen is taakstellend voor het bestuur.

Maandelijks bespreekt het bestuur het reilen en zeilen van de haven en de vereniging. Hierbij kunt u denken aan havenwerkzaamheden zoals baggeren, reparaties aan de steigers, verbeterplannen zoals betere stroomvoorziening, maar ook ontwikkelingen in de regio, plannen van de commissies en andere partners, aanmeldingen van nieuwe leden, financiële zaken,  speciale ligplaats verzoeken en actuele onderwerpen. De bestuursleden werken nauw samen en vervangen elkaar waar nodig. 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Kees Meijer - voorzitter

Is bevoegd de vereniging naar buiten toe te vertegenwoordigen, leidt het bestuur en de vergaderingen, is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de algemene zaken en is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente en andere belangrijke partijen in onze omgeving.

 

  

Alice Krekt - secretaris

Is verantwoordelijk voor de communicatie naar de leden, het secretariaat en het archief, voert communicatie namens de vereniging, houdt de ledenlijst bij en beheert de huurcontracten. Met de voorzitter is ze contactpersoon voor de Yachtclub, en is ze ondersteunend bij personeelsbeleid.

 

 

Hans Buijtink – penningmeester

Is verantwoordelijk voor het financiële beleid en beheer van de vereniging, zoals het opstellen van de begroting, verwachting resultatenrekening en het jaarverslag. Is bovendien verantwoordelijk voor zaken als verzekeringen en inkoopprocedure. Hij heeft contact met de accountant en belegt de jaarlijkse bijeenkomst met de kascommissie.

 

 

 

Peter van der Neste – verenigingscoördinator

Is aanspreekpunt voor de commissies in het bestuur en voor de werving van vrijwilligers. Zorgt met de commissies voor de evenwichtige spreiding van de activiteiten.

 

 

Bas Dijkhuizen – havencommissaris

Is verantwoordelijk voor havenindeling en ligplaatsbeheer, baggeren, steigeronderhoud, onderhoud gebouwen en terreinen, sanitaire voorzieningen en hygiëne, passanten, veiligheid voor de mens, havenbeveiliging, milieu en duurzaamheid.

 

 

Hans Slemmer – havenontwikkelingen

Zorgt voor de toekomstvisie van de haven en heeft samen met de voorzitter overleg met betrokken overheden en belanghebbenden betreffende de havenontwikkelingen.

 

 

 

 

  • Vereniging
  • Home
  • Passanten
Nieuwsberichten
donderdag, 10 september 2020 - om 08:39 Goofie Race aanpassingen i.v.m. Corona maatregelen
woensdag, 9 september 2020 - om 11:07 Opzegtermijn ligplaats en /of lidmaatschap
vrijdag, 4 september 2020 - om 14:02 Goofies zeilwedstrijden winter 2020 -2021

Services

© 2020 Watersportvereniging Noord-Beveland Colijnsplaat | Webdesign & Realisatie: VisieCom