Bestuur

Het bestuur van Watersportvereniging Noord-Beveland bestaat uit acht leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Alle bestuursleden hebben een taak die gekoppeld is aan een verenigingsonderdeel.

In het voorjaar en najaar nodigt het bestuur alle leden van de vereniging uit om mee te beslissen over de koers van de vereniging. In deze algemene leden vergadering (ALV) doet de voorzitter namens het bestuur verslag van de activiteiten en worden voorstellen gedaan voor de komende periode. De besluitvorming in de ledenvergaderingen is taakstellend voor het bestuur.

Maandelijks bespreekt het bestuur het reilen en zeilen van de haven en de vereniging. Hierbij kunt u denken aan havenwerkzaamheden zoals baggeren, reparaties aan de steigers, verbeterplannen zoals betere stroomvoorziening, maar ook ontwikkelingen in de regio, plannen van de commissies en andere partners, aanmeldingen van nieuwe leden, financiële zaken,  speciale ligplaats verzoeken en actuele onderwerpen. De bestuursleden werken nauw samen en vervangen elkaar waar nodig. 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Kees Meijer - voorzitter

Is bevoegd de vereniging naar buiten toe te vertegenwoordigen, leidt het bestuur en de vergaderingen, is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de algemene zaken en is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente en andere belangrijke partijen in onze omgeving.

 

  

Menno Wirtjes - secretaris

Is verantwoordelijk voor de communicatie naar de leden, het secretariaat en het archief, voert communicatie namens de vereniging, houdt de ledenlijst bij en beheert de huurcontracten. Met de voorzitter is hij contactpersoon voor de Yachtclub, en is hij ondersteunend bij personeelsbeleid.

 

 

Adrie van Peene -  penningmeester 

Is verantwoordelijk voor het financiële beleid en beheer van de vereniging, zoals het opstellen van de begroting, verwachting resultatenrekening en het jaarverslag. Is bovendien

verantwoordelijk voor zaken als verzekeringen en inkoopprocedure. Hij heeft contact met de accountant en belegt de jaarlijkse bijeenkomst met de kascommissie.

 

 

 

 

Gert Deronde – verenigingscoördinator

Is aanspreekpunt voor de commissies in het bestuur en voor de werving van vrijwilligers. Zorgt met de commissies voor de evenwichtige spreiding van de activiteiten.

 

 

Bas Dijkhuizen en Bruno Cromphout– havencommissarissen

Is verantwoordelijk voor havenindeling en ligplaatsbeheer, baggeren, steigeronderhoud, onderhoud gebouwen en terreinen, sanitaire voorzieningen en hygiëne, passanten, veiligheid voor de mens, havenbeveiliging, milieu en duurzaamheid.

 

 

Hans Slemmer – havenontwikkelingen

Zorgt voor de toekomstvisie van de haven en heeft samen met de voorzitter overleg met betrokken overheden en belanghebbenden betreffende de havenontwikkelingen.

 

 

 

 

  • Vereniging
  • Home
  • Passanten
Nieuwsberichten
dinsdag, 26 oktober 2021 - om 13:00 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 13 november a.s.
maandag, 18 oktober 2021 - om 11:15 Leden koken voor leden

Services

© 2021 Watersportvereniging Noord-Beveland Colijnsplaat | Webdesign & Realisatie: VisieCom