Onderzoek Trompetkalkkokerworm

Onderzoek Trompetkalkkokerworm, informatie en vragenformulier.

Onderzoek Trompetkalkkokerworm

Op enkele plaatsen in de Grevelingen en de Oosterschelde is de afgelopen jaren in toenemende mate de aangroei van Trompetkalkkokerwormen waargenomen. Steeds meer plezierjachten ondervinden overlast van de aangroei op veelal de aandrijvende delen als saildrive en schroef(as). Als WSV Herkingen zijn we afgelopen jaar een onderzoek gestart aan de aangroei en leefomstandigheden van de Trompetkalkkokerworm om inzicht te krijgen in de mogelijkheden tot bestrijding. We kunnen uw hulp gebruiken om de omvang en omstandigheden van aangroei nader te bestuderen.

Trompetkalkkokerworm in zijn algemeen

De trompetkalkkokerworm (Ficopomatus enigmaticus) is verwant aan de wadpier en regenworm. De herkomst is enkel nog steeds raadselachtig (een enigmatic) voor de wetenschap. De worm is een invasieve soort die in brak water leeft en riffen kunnen kan vormen tot 20-30 cm hoog. Voor het eerst is deze worm aangetroffen in Nederland in 1968 en inmiddels waargenomen in verschillende wateren en havens zoals het Veersemeer, Vlissingen en het Noordzeekanaal. Het dier gedijt goed in gebieden met en zoutgehalte tussen de 6 en 38 promille, zogenoemd en vooral in brak water. In de haven van Herkingen hebben we afgelopen zomer zoutgehaltes gemeten tussen de 20 en 35 promille en is daarmee een gunstige leefomgeving. Het effect van de voedingsstoffen die uit het gemaal zullen naar verwachting bijdrage aan de positieve leefomstandigheden van dit diertje, onderzoek is daarvoor nodig.

 

Gunstig voor de biodiversiteit

Hoewel wij als watersporters de Trompetkalkkoker als een bedreiging zien voor onze hobby, heeft ze ook een positief effect. Hun filteractiviteiten kunnen algenbloei tegengaan. De worm verhoogt met de kalkbuizen de biodiversiteit en is gunstig voor gronddieren bodemdieren zoals en krabben omdat het die buizenkluwens onderdak en nieuwe voedselbronnen bieden. De kalkhoudende buizen van deze worm vormen een rif dat op zichzelf een uniek ecosysteem vormt. Deze riffen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de inheemse soorten en het lokale ecosysteem. Aantasting van onderwater cultuur flora en fauna in de Grevelingen is echter nog niet vastgesteld.

Aangroei
In de literatuur (meer dan 5000 artikelen) is niet veel bekend over bestrijding van de kalkkokerwormen. Algemene literatuur over bestrijding van organismen betreft de wel bekende antifouling. Maar uit onderzoek van GiMaRis op de Grevelingen is wel gebleken dat enkel het aanbrengen antifouling niet voldoende is voor het tegen gaan van organisme. In stilstaand water zullen bacteriën zich op elke ondergrond goed vestigen en deze bacteriën vormen de basis voor elke vorm van aangroei. Het veel gebruiken van uw schip zal de aangroei van bacteriën beperken. Aangeraden wordt elk jaar het onderwaterschip te behandelen en enkele dagen droog te laten staan om bacteriën en organisme te doden. 

Ontstaan aangroei

Afhankelijk van temperatuur en waterkwaliteit zal de Trompetkalkkokerworm haar larven “loslaten” deze larven zwemmen dan gemiddeld 1 a 2 weken rond voordat ze zich vestigen. Dat zal voornamelijk plaatsvinden op schepen die al een (lichte) aangroei van bacteriën hebben. Om aangroei tegen te gaan is het advies om niet pas schoonmaken als er aangroei is maar vroegtijdig het onderwaterschip goed schoon te houden. Wanneer een larve zich eenmaal gevestigd heeft zal de Trompetkalkkokerworm uitgroeien tot een kalkbuis die ongeveer 4 tot 6 cm per jaar kan groeien en na 2 tot 3 maanden zelf weer larven kan loslaten. Het is aannemelijk dat in het voorjaar (eind maart / begin april) de kalkworm haar eerste hoeveelheid aan larven “loslaat”. Schepen die overwinteren in de haven en/of heel vroeg in het seizoen te water gaan, hebben daarmee een grote aantrekkingskracht voor de larve. Deze larven komen tevens vrij bij het schoonmaken / verwijderen van de kalkworm zelf. Als u in de haven het schip (en/of onderdelen daarvan) schoonpoetst zal dit daarmee zorgen voor een extra explosie van larven in het water en daarmee van aangroei.

Inventarisatie en onderzoek                                                                 

Om meer zicht te krijgen in de aangroei en de verspreiding van de TKKW willen we graag nader onderzoek doen naar het leefgebied. Daarvoor hebben we uw hulp nodig.  Graag nodigen we u uit het onderstaande formulier in te vullen en -indien beschikbaar- foto’s bij te voegen. De gegevens worden verwerkt tot haven-specifieke inzichten waarmee we onderzoek voor volgend jaar nader kunnen uitwerken.

 

 

Inventarisatie aangroei onderwaterschip Seizoen 2021

1. Thuishaven

2. E-mailadres (mocht u nader geïnformeerd willen worden)

3. Scheepsnaam en type

4. Ligplaats / steigercode

5. In welke mate heeft u last gehad van de aangroei van uw schip?

    Mocht u foto's hebben van de aangroei aan uw schip, wilt u die dan toevoegen aan dit bestand en een kopie daarvan sturen 

6. Op welke plekken van uw schip was de aangroei het meest?

7. Van welke soort aangroei had u last?

    Mosselen

    Slijm

    Trompetkalkkokerworm

    Zeepokken

8. Datum waarop u voor het eerst heeft gemerkt dat er overmatige aangroei was of n.v.t. omdat...

9. Wat heeft u er aan gedaan?

10. Wat was uw vaargedrag in 2021?

      Elk weekend

      1 à 2 keer per maand

      Enkel in vakanties

      Vrijwel niet

11. Datum te water in het voorjaar 2021 of n.v.t. omdat…

12. Bij overwinteren, datum knippen en scheren en duur van periode op de kant

13. Datum uit het water najaar 2021 of n.v.t. omdat…

14. Type antifouling

      Biocidevrije antifouling

      Copper coat

      Harde antifouling

      Zelfslijpende antifouling

15. Merk antifouling / profesioneel aangebracht

16. Kleur antifouling

U kunt de ingevulde vragenlijst verzenden aan havenkantoor@wsvnb.nl

 

  • Vereniging
  • Passanten
  • Evenementen
Nieuwsberichten
zondag, 11 februari 2024 - om 13:13 Facturering contributie en ligplaatsen 2024
zondag, 11 februari 2024 - om 13:03 Vrijwilligers gezocht voor de Goofies
zondag, 11 februari 2024 - om 13:02 Vrijwilligersavond 16 maart 2024

Services

© 2024 Watersportvereniging Noord-Beveland Colijnsplaat | Webdesign & Realisatie: VisieCom