Inschrijfformulier Goofie Race 2021-2022

Handicap aanvragen

Inschrijven deelname Goofies

Inschrijven middels het het onderstaande formulier:

Indien u ongemeten aanmeldt, dan dient u de 2 onderstaande fomulieren in te vullen ! Let op klik bij beide formulieren op verzenden !

 

Voorwaarden deelname Goofies

Alle deelnemers worden geacht Goofies vriendschap te tonen.
Gezien het karakter van de Goofie's wedstrijden, bestaat er geen mogelijkheid tot het indienen van protesten tegen: mededeelnemers, banen, Start/Finish Commissie, het weer en de Goofies

Verklaring van de verantwoordelijke persoon aan boord (de schipper):

    Uitsluitend de schipper (verder hij/zij) bepaalt of het schip de haven uitvaart en/of deelneemt aan de wedstrijd(en) en uitsluitend hij/zij is verantwoordelijk voor de veiligheid van schip en bemanning.

    Hij/zij verklaart zich te onderwerpen aan de regels van de vaart, voor wedstrijdzeilen en alle andere voorschriften van dit evenement. Voorts verklaart hij/zij geheel voor eigen risico deel te nemen.

    Hij/zij beseft dat wedstrijdvaren onder winterse omstandigheden en/of bij harde of stormachtige wind bijzondere eisen stelt aan schip, schipper, bemanning en uitrusting.

    Hij/zij verklaart dat hij/zij zelf, het schip en de bemanning, als hij/zij aan de wedstrijden meedoet, aan deze bijzondere eisen voldoen.

    Hij/zij beseft en aanvaardt, mede namens zijn bemanning dat organisatoren, de wedstrijdleiding, hun medewerkers en hun sponsors niet aansprakelijk zijn voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan de boot, de schipper en de opvarenden, het overlijden van personen inbegrepen, of aan derden, alsmede de aan boord zijnde goederen, die direct of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan en evenmin aansprakelijkheid aanvaarden bij calamiteiten.

    Hij/zij vrijwaart de organisatoren, de wedstrijdleiding en hun medewerkers van eventuele aanspraken van zijn/haar bemanning op dit punt.

    Hij/zij verklaart dat hij/zij een geldige en toereikende verzekering heeft die afdoende dekking biedt aan schip, opvarenden en derden tijdens zeilen en wedstrijdzeilen.

    Hij/zij verklaart mede namens zijn bemanningsleden dat hij/zij, kennis heeft genomen van de “Goofies 10 geboden” en de bijzondere regels i.v.m. Corona maatregelen en deze te aanvaarden.

  • Vereniging
  • Home
  • Passanten
Nieuwsberichten
dinsdag, 26 oktober 2021 - om 13:00 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 13 november a.s.
maandag, 18 oktober 2021 - om 11:15 Leden koken voor leden

Services

© 2021 Watersportvereniging Noord-Beveland Colijnsplaat | Webdesign & Realisatie: VisieCom